Για να δούμε ποιος θα λύσει αυτό το γρίφο;

1656

Κάθε ένα από τα όμοια σύμβολα έχει μια τιμή. Σκέψου και ανακάλυψε τι πρέπει να αντικαταστήσει το ερωτηματικό.

.
.
.
.
.
.
.
Λυση:

Το C δηλαδή ο αριθμός 25.Το φ = 6, το γ = 7, το η = 8 και το τ = 20.