Γρίφος: Τα τρία καπέλα!

3885

Τρεις άνθρωποι κάθονται σε μία σειρά έτσι ώστε ο τελευταίος να βλέπει τους δύο μπροστινούς του, ο μεσαίος τον πρώτο και ο πρώτος κανέναν. Ένας κριτής φοράει στον κάθε έναν τους από ένα άσπρο ή ένα κόκκινο καπέλο. Τους λέει πως τουλάχιστον ένα καπέλο είναι κόκκινο, αλλά κανείς τους δεν μπορεί να δει το καπέλο που φοράει. Κερδίζει όποιος βρει το χρώμα του καπέλου του ξεκινώντας από τον τρίτο στη σειρά. Αυτός δηλώνει πως δεν ξέρει τη χρώμα καπέλο φοράει. Έρχεται η σειρά του δεύτερου ο οποίος λέει το ίδιο. Ο πρώτος παρόλο που δεν βλέπει κανέναν τους, δηλώνει με ικανοποίηση ότι γνωρίζει τι χρώμα καπέλο φοράει. Πως το βρήκε; Και τι χρώμα είναι αυτό;

ΛΥΣΗ:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ο πρώτος σκέφτηκε τα εξής: Αν ο τρίτος έβλεπε δύο άσπρα καπέλα, θα ήξερε πως εκείνος φοράει κόκκινο και θα το έλεγε. Για να μην μιλήσει σημαίνει ότι είδε τουλάχιστον ένα κόκκινο καπέλο. Αν ο δεύτερος έβλεπε ένα άσπρο καπέλο θα συμπέραινε πως το δικό του είναι κόκκινο βάσει του προηγούμενου συλλογισμού. Για να μην μιλήσει ούτε αυτός σημαίνει πως ούτε αυτός βλέπει άσπρο καπέλο. Οπότε ο πρώτος μπορεί να είναι σίγουρος πως φοράει κόκκινο καπέλο.