Πρόταση στην UNESCO να αναγνωριστεί η ελληνική γλώσσα πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας

4408

Η ιταλική Γερουσία ζητάει από την κυβέρνηση της χώρας να καταθέσει πρόταση στην UNESCO για να αναγνωριστούν τα λατινικά και τα ελληνικά, ως άυλη «πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας», στην Ευρώπη  γιατί λειτουργούν ως «ενοποιητικό στοιχείο του δυτικού πολιτισμού».

Η πρόταση έφτασε στην  Ιταλική Γερουσία ύστερα από ενέργειες ελληνικών κοινοτήτων και αδερφοτήτων και της Φιλελληνικής Εταιρείας Ιταλίας.

Η Γερουσία ζητάει να δώσει η UNESCO στην Ιταλία το καθεστώς του «συμβολικού θησαυροφυλακίου» και σταυροδρομιού του ελληνικού και λατινικού πολιτισμού και των γλωσσών.

via