Το γκράφιτι που έγινε viral: Εξωγήινοι απαγάγουν τους Έλληνες βουλευτές – ΦΩΤΟ

1878
ÃêñÜöéôé Üãíùóôïõ êáëëéôÝ÷íç ðïõ áíáðáñéóôÜ ôçí "áðáãùãÞ" âïõëåõôþí áðü ôï êôÞñéï ôïõ êïéíïâïõëßïõ,óå äñüìï óôïí Í.Êüóìï.¸íáò éðôÜìåíïò äßóêïò-äéáóôçìüðïëïéï,"ñïõöÜ" áðü ôçí ïñïöÞ ôçò âïõëÞò üóïõò âñßóêïíôáé ìÝóá óôï êôÞñéï,ÐáñáóêåõÞ 25 Íïåìâñßïõ 2016 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Αν και πολλοί θα ήθελαν να είναι αλήθεια, στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα γκράφιτι σε τοίχο στον Νέο Κόσμο, στο οποίο βλέπουμε τη Βουλή και ακριβώς από πάνω της, έναν ιπτάμενο δίσκο, πιθανότατα εμπνευσμένο από την ταινία “Independence Day” του 1996, να απαγάγει τους Έλληνες βουλευτές, μέσω ενός φάσματος φωτός.

Δείτε τις φωτο:

Πηγή φωτο: Eurokinissi